Raman Optical Amplifier

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    Raman Optical Amplifier ZRA1550

    เออร์เบียม - เจือไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์ (EDFA) เนื่องจากเสียงรบกวนและน้ำตกที่ปล่อยออกมาเอง (ASE) การสะสมของเสียงที่ปล่อยออกมาเองจะช่วยลด SNR ของตัวรับระบบลงอย่างมากซึ่งจะจำกัดความจุของระบบและระยะทางที่ไม่ถ่ายทอด แอมพลิฟายเออร์ไฟเบอร์ Raman รุ่นใหม่ (ZRA1550) บรรลุการขยายสัญญาณออปติคอลโดยอัตราขยายแสงที่เกิดจากการกระเจิงของรามานแบบกระตุ้น (SRS) ปรส. มีคลื่นความถี่กว้าง แบนด์วิดท์ที่ได้รับสามารถขยายให้กว้างขึ้นได้อีกโดย ...