ตัวลดทอนแบบปรับแสงได้

  • EVA50 Optical Variable Attenuator (Digital)

    ตัวลดทอนแสงตัวแปร EVA50 (ดิจิตอล)

    ●ช่วงลดทอนที่แตกต่างกัน 40dB, 60dB หรือ 80dB; ●สามความยาวคลื่น: 1310nm / 1490nm / 1550nm; ●ขั้นตอนการลดทอนที่แตกต่างกัน: 0.1 dB, 1.0 dB, 10.0 dB ●สามารถบันทึกค่าการลดทอน 10 แทร็ก●สามารถบันทึกค่าปัจจุบันเป็นข้อมูลอ้างอิง●เก็บค่าไว้เมื่อปิดเครื่อง ●โหมดประหยัดพลังงาน ลักษณะหลัก EVA50-40 EVA50-60 ช่วงการลดทอน 40 dB (SM) 60 dB (SM) ความยาวคลื่นที่ปรับเทียบ 1310nm / 1490nm / 1550nm โหมดไฟเบอร์ 9 / 125um โหมดลดทอนจอแสดงผลดิจิตอล ...