ทาส EOC

  • EOC Slave EB-400/401 EOC Terminal: EB-400-B/EB-401-B

    EOC Slave EB-400/401 EOC Terminal: EB-400-B / EB-401-B

    อุปกรณ์ปลายทางของศูนย์ EOC อิสระ เทคโนโลยี HomePlug AV / IEEE 1901 ใช้ชิป Qualcomm AR7411 ใช้ย่านความถี่ต่ำที่ต่ำกว่า 65MHz และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ส่วนหัว EOC ของ EC series เพื่อรับรู้การส่งสัญญาณข้อมูลอีเธอร์เน็ตในเครือข่ายการกระจายโคแอกเซียล ฟังก์ชัน WIFI เสริม คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 1. มีการจัดส่งการกำหนดค่าเทมเพลตแบบรวมสำนักงานส่วนกลางและอุปกรณ์เป็นแบบพลักแอนด์เพลย์ 2. จัดเตรียมพอร์ต RF อินพุตสัญญาณผสม 1 สายและ 1 เอาต์พุตสัญญาณทีวี RF p ...